4.8.15

Памет

Само сърцето има памет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар