17.7.15

Азбуката

Омаяни от изгрева,с деня проглеждаме,
а пък небето е разтворената книга
и дълго азбуката сложна сричаме,
но идва залезът и ни прибира недоучени...

Няма коментари:

Публикуване на коментар