3.3.15

Даденото от Бог

Оставаш истински верен на себе си,
когато се освободиш от желанието
си за властване,от влечението си
към парите, от суетата си за слава и
от всички земни инстинкти.
И се представиш само с това,
с това, което Бог те е белязал.
Тогава ще разбереш своите
сила и слабости...

Няма коментари:

Публикуване на коментар