ДВИЖЕНИЕ

Недовършено е всичко. Зная:
съвършенството е скрито в нас.
Пада мрак над светлата ми стая,
но денят не свършва в този час.
И на смени, пътища, картини,
ще са пак добрите ни ръце.
Ден ще дойде, друг ще си замине.
И животът все ще си тече.

Ние търсим...Някъде вселени
чакат нашия човешки глас.
Хора сме – съвсем несъвършени,
ала съвършенството е в нас...


Няма коментари:

Публикуване на коментар