ВЕЛИЧКО ЕНЕВ СИ ТРЪГНА НЕОЧАКВАНО, НО ТВОРЕЦЪТ ЖИВЕЕ И СЛЕД СМЪРТТА...

Величко, какво да кажа? 

Тръгна си нестандартно и неочаквано, без да разберем, че си страдал и боледувал дори. Ти така и живя. 

По особен начин разбираше битието. По особен начин търсеше и мястото си в него.

Служеше на поезията по своему, разбираше я като самоотдаване, не търсеше успех и не шумеше около себе си. Не знам колко хора те разбираха, но мисля, че не бяха много. Издаде малко книги, но вероятно си написал много. Впрочем това не е важно вече. Казват, че поетът започва да живее след смъртта. Аз не се съмнявам, че твоите стихове ще доживеят до утре, когато някой ги потърси.

Недовършено е всичко. Зная:
съвършенството е скрито в нас.
Пада мрак над светлата ми стая,
но денят не свършва в този час.

Величко ЕНЕВ


И аз така мисля. Животът продължава...

От Пламен ПАНЧЕВ


В-к Екип 7, 7.01.2019 г.
Няма коментари:

Публикуване на коментар