ДОМОРАСЛИТЕ ПОЕТИ

...Някои доморасли поети, дотолкова много са се взели насериозно поради временни и случайни регионални и национални изхвърляния, че превръщат селския баир в космическо пространство и си общуват с гениите фамилиарно...И не само това, но ги съветват и критикуват /дори и отричат/... Никой досега не е стигнал Олимп, използвайки за стъпала отречените от него Съвременници...Който получи признание днес означава, че е ПРИЗНАТА ЕДНОДНЕВКА...

Няма коментари:

Публикуване на коментар