НЕ СИ ПОНЯТЕН ЗА МНОЗИНА, НО ДАНО НА СЕБЕ СИ ДА СИ ПОНЯТЕН

НЕ СИ ПОНЯТЕН ЗА МНОЗИНА, НО ДАНО
НА СЕБЕ СИ ДА СИ ПОНЯТЕН,
за да достигнеш дъното на извора
и да извадиш с изранени шепи,
водата, с която се лекува всичко.
Дори неверието на Тома - апостола...


Няма коментари:

Публикуване на коментар