ТРЪСНА

Тръсна
облакът грива над нивите,
а денят
като вятър препусна...
Цветята погали...
Дърветата нежно прегърна...
Седемцветна
корона положи на хълма...
И притихна до къщите...


Няма коментари:

Публикуване на коментар