13.1.19

НА ТЕБ

Мъжкото ми честолюбие ме кара
да използвам притежателното „ми“,
но разделяйки с теб по път товара
аз ти посвещавам стих: О, мон ами

Стиховете:

"Пътят ми е труден и трънлив и грозен...
Направо е ужасен...
А с теб е като да отглеждаш рози...
Но пък е прекрасно"...

2005 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар