29.9.18

СЪРДЕЧНОСТ

ПОНЯКОГА РАЗБИРАШ,
ЧЕ ТИ Е НЕОБХОДИМ ЧОВЕК,
И НЕ РОДНИНА, БЛИЗЪК ИЛИ НЕЩО
ДРУГО, А СЪРДЕЧЕН И ДОБЪР ЧОВЕК,
С КОГОТО ДА УСЕТИШ, ЧЕ СИ ЖИВ.


Няма коментари:

Публикуване на коментар