25.9.18

ОМРАЗАТА

НЕ МОЖЕМ, НИТО ДА СЕ РАДВАМЕ ОТ ДУША,
НИТО ДА СЪЧУВСТВАМЕ  СЪС СЪРЦЕТО СИ,
НО ДА МРАЗИМ, МОЖЕМ,
С ЦЯЛАТА СИ

СЪЩНОСТ...


Няма коментари:

Публикуване на коментар