5.9.18

ПО ЗЕМЯТА

ПТИЦАТА С ГОЛЕМИТЕ КРИЛА СЕ ПРИДВИЖВА ТРУДНО ПО ЗЕМЯТА...
НАДАРЕНИЯТ С ГОЛЯМ ТАЛАНТ ИМА МНОГО ТЕЖЪК ЖИВОТ

Няма коментари:

Публикуване на коментар