29.9.18

ВИХЪР

АКО СИ КОН,
ЗАЩО
ТРЯБВА ДА СЕ
СРАВНЯВАШ
С МАГАРЕТАТА??!


Няма коментари:

Публикуване на коментар