17.9.18

РОМАНТИКА И ПРОЗА

ДОКАТО РОМАНТИЧНИЯТ ЧОВЕК
СЕ ЛЮБУВА НА ИЗГРЕВА,
РАЗЦЪФНАЛ КАТО НЕБЕСНО ЦВЕТЕ
НА БОЖЕСТВЕНИЯ ХЪЛМ,
РЕДОВИЯТ ЧОВЕК ИЗПОЛЗВА
УТРИННИЯ ЧАС ДА ОБЕРЕ
НЕЗАБЕЛЯЗАНО ОТРУПАНОТО
С ПЛОД , ДЪРВО  ОТ НЕГОВАТА
ГРАДИНА...


Няма коментари:

Публикуване на коментар