14.7.18

КЪМ ДОБРО

БОЛКАТА,
ПРЕВЪРНИ В ЛЮБОВ,
А ОМРАЗАТА В ДОБРОТА
И ЩЕ ЗНАЕШ ,ЧЕ СИ ЖИВЯЛ

Няма коментари:

Публикуване на коментар