19.7.18

ДНИТЕ

МЕЧТИТЕ ТИ СА КАТО КУЛИ ОТ ПЯСЪК,
А ДУМИТЕ , ВЯТЪР НЕРАЗУМЕН,
ИСКРИ СЛЪНЦЕТО С ПЪЛЕН БЛЯСЪК,
А ДНИТЕ НИ СА КАТО КУРШУМИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар