1.7.18

ПОЛЪХ

човекът е сам,
като вятър в пустинята,
като луна сред небето,
като любов сред порочни,
като истина сред красиви лъжи...
всичко останало край човека...
е декорация...
сред която
неусетно се губи...
остава полъхът...

Няма коментари:

Публикуване на коментар