17.6.18

ВИДИМОСТ

КОЛКОТО ПО ВИСОКО СЕ ИЗДИГАШ НАД ТЪЛПАТА ,
/ДУХОВНО ИЛИ МАТЕРИАЛНО/,ТОЛКОВА ПО ЛОШИ НЕЩА
ЩЕ ЧУЕШ ЗА СЕБЕ СИ .ЗАЩОТО СТАВАШ ВИДИМ ЗА ВСИЧКИ...
С НЕЗАБЕЛЕЖИМИЯ, В ТРЕВАТА ,НИКОЙ НЕ СЕ ЗАНИМАВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар