1.6.18

МЪР МЪР

ПРЕД ИЗВИСЕНОТО,
ВСИЧКИ ЗАМЪЛЧАВАТ,
САМО НИЩОЖЕСТВАТА
МЪРМОРЯТ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар