1.5.18

ВРЕМЕТО

НИКОЙ НЕ МОЖЕ
ДА СПРЕ ВРЕМЕТО
ВРЕМЕТО НЕ СПИРА
ЗА НИКОГО

Няма коментари:

Публикуване на коментар