6.5.18

ЗНАЧИМОСТ

ЧОВЕК СЕ РАЖДА С
ЧУВСТВОТО ЗА ЗНАЧИМОСТ,
ЛЪВЪТ НЯМА КАК
ДА НОСИ ЗАЕШКО СЪРЦЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар