5.5.18

АЗ

И до Хималаите да застане,
и до ПУШКИН,
човекът с високото его,
няма да усети
нищожността си...
Защото чувството
му за мяра е
АЗ

Няма коментари:

Публикуване на коментар