2.4.18

ШЕГИ

АКО НЕ ПРИЕМЕШ ЖИВОТА КАТО  БЕЗОБИДНА ШЕГА НА СЪДБАТА,
ЩЕ СЕ НАЛОЖИ СЪДБАТА ДА ТИ ПОКАЖЕ КОЛКО Е СЕРИОЗНА ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар