25.4.18

НЕГРАМОТНИЦИ

НИЕ НЕ СИ ПОЗНАВАМЕ МИНАЛОТО,
НЕ ЗНАЕМ СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА СИ ДНЕС,
А МЕЧТАЕМ ЗА БЪДЕЩЕТО

Няма коментари:

Публикуване на коментар