11.4.18

ПРИСЪСТВИЕ

ЗА НАС ЩЕ СИ СПОМНЯТ СЛЕД 100 ГОДИНИ ТОЧНО ТОЛКОВА ЧЕСТО,
КОЛКОТО НИЕ СИ СПОМНЯМЕ ЗА ТЕЗИ ПРЕДИ СТО ГОДИНИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар