25.3.18

ИСТИНАТА

НЕ МОЖЕ ДА ИМА ИСТИНА ТАМ ,КЪДЕТО
И ДВЕТЕ СТРАНИ СЕ ОБВИНЯВАТ В ЕДНО И СЪЩО

Няма коментари:

Публикуване на коментар