14.3.18

ЕГОТО

ИНТЕРЕСНО , КАК РАЗГОВАРЯТ
СЪС СЕБЕ СИ,
ТЕЗИ , КОИТО ИМАТ СУПЕР ЕГО

Няма коментари:

Публикуване на коментар