21.3.18

ОПОШЛЯВАНЕ

СМЕЛОСТТА
ОТ ЗЛАТНА МОНЕТА
СЕ ПРЕВЪРНА В ТЪРГОВСКА
БАНКНОТА

Няма коментари:

Публикуване на коментар