29.3.18

МИСЛИ

НЕ МОЖЕШ ДА ЗАБРАВИШ ТОВА ,
КОЕТО ТЕ ОСМИСЛЯ И ДА ПОМНИШ
САМО ОНОВА , ЗА КОЕТО ДА ОТМЪЩАВАШ

Няма коментари:

Публикуване на коментар