1.3.18

ПО НАШАТА ПЪТЕКА

ЗА ДА СЕ ДОСТИГНЕМ,
ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЕМ
ЕГОИЗМА СИ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар