8.2.18

РОБСКО ПРИМИРЕНИЕ

ВЪВ ВСЯКА ГРУПА ОТ ХОРА ТРЯБВА ДА ИМА ПОНЕ ЕДИН ЛУД,
ИНАЧЕ СТАВА МНОГО ПОТИСКАЩО

Няма коментари:

Публикуване на коментар