24.2.18

ПРАВИЛАТА

ПРАВИЛОТО, 
ОТ
МИНАЛОТО,
Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ 
В НАСТОЯЩОТО, 
И
МЕЧТА
ЗА
БЪДЕЩЕТО

Няма коментари:

Публикуване на коментар