8.1.18

ЗАЕДНО

БРЕГОВЕТЕ СЕ СЪБИРАТ ЗАВИНАГИ ТАМ,
КЪДЕТО СВЪРШВА ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКАТА

Няма коментари:

Публикуване на коментар