15.1.18

ОРИГИНАЛЪТ

ТИ СИ ТОВА , КОЕТО ОСТАВА
СЛЕД КАТО ОТПАДНАТ ,
ВЛАСТТА , ПАРИТЕ И СЛАВАТА

Няма коментари:

Публикуване на коментар