16.11.17

ТЕКСТЪТ

НЕВИДИМОТО ПИСМО МОЖЕ
ДА ПРОЧЕТЕ  САМО ТОЗИ , КОЙТО
ЗНАЕ АЗБУКАТА ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар