17.11.17

НИЩОЖЕСТВАТА

ТЕЗИ КОИТО ИМАТ ЗАЩО ДА СЕ ОПЛАКВАТ,
ДЪРЖАТ ГЛАВАТА СИ ВИСОКО,
А НИЩОЖЕСТВАТА НЕПРЕКЪСНАТО ВИНЯТ
ДРУГИТЕ ЗА СВОИТЕ НЕСПОЛУКИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар