6.11.17

ДОБРОТАТА

ПОЗНАВАМЕ СЕ МНОГО БЪРЗО ,
КОГАТО СЕ СРЕЩНЕМ,
ЗАЩОТО УСЕЩАМЕ ,
ЧЕ МИСЛИМ ЕДИН
ЗА ДРУГ ,САМО  ДОБРО .

Няма коментари:

Публикуване на коментар