27.10.17

ОБЩУВАНЕ

РАЗБИРАТ МЕ ТЕЗИ , С КОИТО ИМАМЕ ОБЩ ЕЗИК , И РАЗПОЗНАВАЕМИ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ .

Няма коментари:

Публикуване на коментар