3.10.17

КЪМ ЗВЕЗДИТЕ

ПО НЕВИДИМИТЕ
ПЪТИЩА НА ПТИЦИТЕ
КЪМ ЗВЕЗДИТЕ ...
С ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА
ЗЕЛЕНОТО СТРЪКЧЕ,
ЖАДУВАЩО ЗА СВЕТЛИНА ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар