19.10.17

СЕБЕОТДАВАНЕ

ЧОВЕКЪТ Е ИСТИНСКИ ТОГАВА,
КОГАТО ЗАБРАВИ ЗА СЕБЕ СИ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар