17.8.17

СПОМЕН ЗА РЕКА

В СУХОТО КОРИТО НА РЕКАТА
ДЪЖДЪТ ИЗЛИВА СВОЙТА СИЛА,
СЪБРАНАТА ВОДА ИЗТИЧА БЪРЗО...
ОСТАВАТ  САМО БРЕГОВЕТЕ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар