4.8.17

КУХОТА

СТРАХУВАШ СЕ ДА ОСТАНЕШ САМ СЪС СЕБЕ СИ ,
ЗАЩОТО НЕ СИ УБЕДЕН ДАЛИ ЩЕ СЕ ОТКРИЕШ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар