15.6.17

ХЪС

АКО ЛИПСВАШЕ СИЛНИЯТ ХЪС , ЗА  ТОВА ЯРКО ИЗВИКВАНЕ НА ЛИЧНОТО "АЗ",
ВСИЧКИ ЩЯХМЕ ДА БЪДЕМ  КРОТКА И ВЕЧНО ЗЕЛЕНА , СПОКОЙНА ТРЕВА...

Снимка на 100 усмивки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар