3.6.17

ОБЕЗСМИСЛЯНЕ

АКО ДВАМА , КОИТО ЖИВЕЯТ ЗАЕДНО , ИМАТ РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ В ЖИВОТА ,
НЕ ПОСТИГАТ НИЩО .

Няма коментари:

Публикуване на коментар