31.8.15

Самокритичност

Ако човек си създаде навика да се наблюдава отстрани,лека по лека ще започне да чувства срам за постъпките и за думите си и ще осъзнае колко е нищожен спрямо създадената предишна представа за себе си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар