27.8.15

Истината


/притча/
Човекът наистина се объркал.Всеки с когото се срещал в живота изтъквал,че са се отнесли към него несправедливо.На едни му отнели право върху земя,друг изгубил близък,трети пък останал без работа,на четвърти и пети и шести не стигали парите.Наистина всеки с болките и кой прав,кой крив не може да се разбере.А и нашият човек и той си имал своите си болки.И няма оправия.Попитал човекът един старец как да се разбере къде е истината и какво да се направи за да имаправда.Старецът му казал да се приближи и му зашлевил плесница.Човекът се отдръпнал и го изгледал кръвнишки.А старецът му отговорил,че в това е истината.Аз те ударих,теб те боли и смяташ че е несправедливо.Ето аз ти давам кърпа да се избършеш,това е моето състрадание и ти се извинявам,това е моралът ми.Но болката остава у теб.Това е истината.Всичко друго са думи,думи...У когото е болката ,у него е истината.Колкото болки,толкова истини.И всеки смята ,че неговата е най важна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар