10.8.15

Опити

Всеки следващ ден е пореден опит да разберем защо живеем.

Няма коментари:

Публикуване на коментар