28.7.15

Отвън

Умението да се наблюдаваш отстрани
те прави самовзискателен и критичен...

Няма коментари:

Публикуване на коментар