15.7.15

Зверилница

Вече много често си задавам въпроса
къде живея и какво става в света и в
държавата,която от общност на хора
се превръща в някаква джунгла...

Няма коментари:

Публикуване на коментар