16.5.15

Просветления

Простота и простотия
са толкова близки понятия,
колкото височина и връх,
а също любов и секс...

Отпадаш от играта,
щом не отговаряш на
усреднения ръст...


Не чети това,
което няма да те
направи по добър
от преди четенето...

Почти винаги
късно
осъзнаваме,
че някой ни е
направил добро,
а не сме му
благодарили
и  сме сторили зло,
а не сме се сещали
да се извиним...

Няма коментари:

Публикуване на коментар